باتری باز

وایا باتری

شرکت تولیدی صنعتی وایا باتری صدرا در سال 1390 تأسیس و جهت تأمین نیاز داخل و صادرات، اقدام به ایجاد کارخانه تولید باتری در شهرک شکوهیه قم در زمینی به مساحت 25 هزار مترمربع نمود. باتری های مارک وایا VAYA ریبال RIBAL شادن SHADEN کومهو KUMHO جز برندهای معروف تولیدی این شرکت می باشد.